Updated 10-11-2018

Guverner prisiljeni ministre, da izgubijo težo Video

Upamo, da sindikati razumejo razmere in so jih pripravljeni reševati skupaj z nami«, predlagati kaj dodati in kaj omiliti. »Najslabše bo, če bodo vse raztrgali in zavrnili«. Upa, da ne bo referenduma o teh ukrepih, »da bo zmagala zdrava pamet. Da se bodo tisti, ki so najbolj proti, vprašali, kaj je alternativa.

oves pomaga pri hujšanju

V vseh primerih je mogo=e trditi, da je skrb za ohranjanje gradiva vidna, vendar je skoraj pov- sod prevladovalo tako reko= ustvarjalno društ- veno delo na kulturnem, družabnem in drugih podro=jih. Razumljivo je, da so bili to primarni cilji organiziranega združevanja, ki so terjali in še vedno terjajo od skupnosti najve= energije.

ločena dietna prehrana za 90 dni nafte

zavzel se je, da so nekaj popravili, a ne na račun drugih delov ministrstva. Marko Kranjec, guverner BS pravi, da je usmeritev varčevalnih ukrepov banke prava. in če zato Grčija, Slovenija ali Italija izgubijo še del fiskalne samostojnosti, bo subjekt tega zgodovinskega procesa in kdo bo nosil večjo težo odrekanja.